Home > vYSoo
vYSoo

Хߩ2005~, ù󤭤jw~ɺ^M~, bIU, ϧڭ̦bߤۧYBwifiɦa.

Hۧڭ̪}oOHΰޱ, VysoovNOOsзsʩʳqT~.

WiFi, WiFi-GSM, ñNPLus, MP3, q, ve, SPYPE, MSN, ںUqTT֪Aȥ[HX, OVysooζu@I. gѧڭ̩Ҷ}oıϥΤ, ϥΪ̱N໴Pާ@}ߨϥ, ɨUVysoo~ұaӪKQͬ.

ϥΪ̯ɦhnqTA, Pɫo୰CqTO, oNOVysooؼ.