Home > į
vYSoo : zߪį

  • vYSoo xରzͬaӧhKQ, i޳NHWiFi zaӶWGQį.
  • 䴩4WGSMqTW, zb@ɦU곣ϥ.

  • W檺w@ (WEP 64/128 Bit & WPA) Τ䴩 802.11 B&G, zLרwߦӦIJvϥμeW.
  • MRe誺 2.2 " TFT 65K mLCDù, 骺, 䴩MPEG4, zHɨɨvT.

  • bɨHWغثKQP, vT@ʹqܪϥΥ\ ӥBݾɶF 50p HW, qܮɶi35p , 35p v\ϥ.

  • ۤ_iƪUAȤ Uغ\ (Skype, MSN, q, , Iv, ݷnv).

  • M ]Wαql.